HAKKIMIZDA        


Bölüm Tanıtımı ve Amaçları

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. 2012 yılından itibaren öğretim elemanlarının bölüme atanmaya başlamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümümüzün temel amacı arkeoloji biliminin temel kavramlarını ve bilimsel çalışma metotlarını bilen, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliğinin farkında olan ve bu zenginliğin Arkeoloji Biliminin temel konusu olduğunu kavrayarak bu konuda bilimsel metotlarla ve etik kuralları çerçevesinde çalışan bilim insanları yetiştirmektir. Öğrenciler lisans eğitimi boyunca zengin ders programı ile tarih öncesi dönemlerden Roma döneminin sonuna kadar başta Anadolu olmak üzere Akdeniz ve çevresindeki kültürler ile ilgili temel bilgilere ulaşmakta, seçmeli dersler ile ilgilendikleri dönem ya da konu üzerinde uzmanlaşabilmektedirler. Temel teorik bilgilerin yanında pratik uygulamaların ve tamamlayıcı kavramların da dahil edildiği eğitim sürecinde, en az maddi kalıntılar kadar bilgilerin de toplanmasının ve bu bilgi ve verilerin doğru ve objektif bir şekilde yorumlanmasının öneminin aktarılması da hedeflenmektedir.

Eğitim süresi dört yıldır. Bölümde eğitim Türkçe olarak yapılmaktadır. Eğitim planında yer alan ve toplam 240 AKTS kredisi olan tüm dersleri başarı ile tamamlamak mezuniyet için gereklidir. Ayrıca genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Arkeoloji Lisans Programı mezunları, akademik kariyerine devam ederek Üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar ve müzelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi farklı bakanlıklara bağlı kurumlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kamu kuruluşlarında, özel müzelerde, ulusal ve/veya uluslar arası çeşitli araştırma projelerinde, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde bulunan KUDEP veya Tarihsel Çevre Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde, ayrıca özellikle kültürel miras restorasyonu ile ilgilenen mimarlık ve inşaat şirketlerinde görev alabilmektedirler.


AKADEMİK KADRO
Doç. Dr. Serdar AYBEK (Bölüm Başkanı) Özgeçmiş |0 (236) 201 37 02serdar.aybek@cbu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEZGİN Özgeçmiş |0 (236) 201 37 03yusuf.sezgin@cbu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 05guler.ates@cbu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIZÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 07yildiz.volkan@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Gözde ŞAKAR Özgeçmiş |0 (236) 201 37 04gozde.sakar@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Baykal BAŞDEMİR Özgeçmiş |0 (236) 201 37 08baykal.basdemir@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Ülkü KARA (35. Madde)


Arş. Gör. Bora ERTÜZÜN (35. Madde)
İLETİŞİM

Telefon: 0 (236) 201 37 02 (Bölüm Başkanlığı)

Adres   : Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü 
             Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 45140
             Muradiye/MANİSA 

Eposta  : arkeoloji@cbu.edu.tr

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik